David Edfelt

Om foredragsholderen

David Edfelt er psykolog og forfatter. Han jobber jeg med utdanning, veiledning, foreldrestøtte, organisasjonsendring og lederstøtte når han ikke skriver bøker. Hovedsakelig har David jobbet med ansatte som møter barn, unge og voksne som gang på gang kolliderer med tilværelsen. De som har det vanskeligst. Noen av dem har nevropsykiatriske diagnoser, andre ikke. Noen opptrer på en måte som andre føler er problematisk. Pedagoger, hjelpeapparat, ansatte i bo- og sosialarbeid, elevhelsepersonell, assistenter men også foreldre og andre pårørende stiller spørsmål ved det som skjer. David prøver å forstå hva som fører til handlingene og hvorfor det blir som det blir. Vi snakker om hva vi kan gjøre. Det er alltid grunner til det vi ser og selvfølgelig er det muligheter.

Siden 1999 har han jobbet med en rekke aktiviteter: førskoler, skoler, SFO, sosialtjenester, barne- og ungdomspsykiatri, barne- og ungdomsomsorg, mødre- og barnehelse, habilitering, voksenpsykiatri. , offentlige myndigheter, frivillige organisasjoner mv. I noen år var han ansatt som førskole- og skolepsykolog og en tid i barnepsykiatrien. I mange år var Edfeldt koordinator for 15 nevropsykiatriske utredningsteam innen Sachsska barne- og ungdomssykehus og Karolinska Universitetssykehuset. Siden 2007 har han undervist ved Institutt for spesialpedagogikk ved Stockholms universitet. Sammen med Gunilla Carlsson Kendall driver han Provivus, som står bak Tipsbanken for lærere og andre pedagoger innen skolen.

Fire ganger i året møter han et psykolognettverk for lavaffektiv behandling. De diskuterer hvordan man kan jobbe med barn, unge og voksne som stadig møter for store krav i hverdagen. Hvordan vi kan finne løsninger på vanskelige situasjoner og dilemmaer med et humanistisk og etisk ståsted.

 

Foto: Oskar Omne 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk