Elin Borg

Om foredragsholderen

Elin Borg er forsker ved NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. Hun er utdannet sosiolog og har doktorgrad fra institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo med en avhandling om kjønnsforskjeller i skole- prestasjoner. Etter doktorgraden har hun jobbet videre med skoleforskning med ulike prosjekter innen utdanningssektorene. Blant annet har hun forsket på utviklingsarbeid og innovasjon i utdanningssektoren, samt FO rapporten Sosialfaglig kompetanse i skolen

Foto: OsloMet

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk