Elin Lande

Om foredragsholderen

Elin Lande jobber som assisterende rektor ved Tistedal skole. Hun er utdannet allmennlærer, har lederutdanning og en mastergrad i spesialpedagogikk. Elin har jobbet som assisterende rektor i fem år, og før dette jobbet hun som kontaktlærer, spesialpedagog, spes.ped.koordinator og faglærer i normalskole og forsterket skole på både barne- og ungdomsskolen. Hun har tidligere hatt en treårig prosjektstilling som kommunal leseveileder i Halden. Siden 2006 har hun også vært gjesteforeleser ved Høgskolen i Østfold, der hun har årlige forelesninger for studenter på videreutdanningen i spesialpedagogikk.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk