Elisabeth Langdal

Om foredragsholderen

Elisabeth er en samfunnsgeograf utdannet ved Universitetet i Oslo med spesialisering innen helse og utviklingsland, samt et mellomfag i antropologi. Hun innehar også en bachelorgrad i medier og kommunikasjon. Fra 2008 har hun vært daglig leder i MHHRI, hvor hun administrerer organisasjonen og drifter en ressursdatabase om konsekvensene av brudd på menneskerettighetene for mental helse. Videre er hun medforfatter av tre håndbøker rettet mot hjelpere som møter personer utsatt for seksuelle overgrep i lavinntektsland, konfliktområder eller på flukt. Disse håndbøkene fokuserer på mental helse og tidlig intervensjon, med spesiell vekt på kjønnsbasert vold mot kvinner, jenter, gutter og menn. Hun har vært med å holde ulike opplæringer om kjønnsbasert vold for hjelpere over hele verden. 

Foto: HHRI

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk