Gro Hilde RamsdalTilgjengelig for booking!

Førsteamanuensis og psykolog

Gro Hilde Ramsdal

Om foredragsholderen

Gro Ramsdal, er en erfaren psykolog og forsker, og arbeider som førsteamanuensis ved UIT - Institutt for vernepleie. 

Hun har i mange år forsket på frafall, utenforskap og elevenes egne erfaringer. Hun har fulgt frafallsungdommer i et NAV-prosjekter som har til mål å hjelpe ungdommene med å fullfører videregående. Hun og medforfatter Rolf Wynn fokusert på ungdommenes opplevelse av å være i en slik tilbakeføringsprosess.

Hun har sett på manglende motivasjon, forvirring i forhold til sine livsvalg, isolasjon og mangel på utholdenhet i motgang. 

Gjennom Fagfokus kan Gro bestilles til oppdrag over kortere eller lengre tid innen følgende tematikk og fagområder:

  • Hva fremmer og hemmer frafall i skolen? 
  • Elevenes opplevelse av hva som hjelper for å hindre frafall. 
  • Ungt utenforskap - årsaker og tiltak.
  • Viktigheten av stabile sosiale relasjoner for å nærværsarbeid i skolen.

Følgende kan være aktuelt: 

  • Fagdager for kommuner og organisasjoner (Digitalt eller i Nordland/Troms)
  • Veiledning av faggrupper
  • Webinar 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk