Heidi Kleven

Om foredragsholderen

Heidi Kleven er sykepleier ved Forebyggende helseteam for seniorer arbeider med helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot seniorbefolkningen.

Tjenesten tilbyr hjemmebesøk til innbyggere uten kommunale tjenester det året de fyller 75 og fra 80 år. Tjenesten har tilbud om ulike kurs for seniorinnbyggere fra 64 år. Målet er at den enkelte skal ivareta sin helse og ha et best mulig liv i eldre år.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk