Helen Christie

Om foredragsholderen

Helen er psykologspesialist for barn og unge, og har fungert som direktør for Regionsenter for barn og unges psykiske helse, helseregion Øst og Sør (RBUP) i åtte  år. Helen har arbeidet mye med traumelidelser og hatt resiliensfeltet  som fokus, og har en rekke publikasjoner bak seg. Hun har arbeidet med flyktningefeltet i Norge og deltatt i mange ulike internasjonale prosjekter.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk