Hilde Guddingsmo

Om foredragsholderen

Hilde er for tiden tilsatt som stipendiat ved vernepleieutdanningen i Namsos, hvor hun arbeider med en doktorgrad i sosialt arbeid tilknyttet NTNU. I doktorgradsprosjektet har hun fokus på selvbestemmelse hos personer med utviklingshemming og bruk av kreative metoder i forskning. 

Hilde har tidligere arbeidet med utviklingsprosjekt rettet mot arbeid med utsatt ungdom i NAV, samt som kulturarbeider med revy og teater.

Hun er opptatt av at forskningsarbeidet ved universitetet skal bidra til fagutvikling i tjenestene som gis i kommunene, og bidrar gjerne til fag- og forskningsformidling til praksisfeltet. Foto: Universitetet i Nord.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk