Ida Krag-Rønne Mannsåker

Om foredragsholderen

Ida Krag-Rønne Mannsåker disputerte ved OsloMet i 2023 med avhandlingen «Sykehussosionomens praksis ved akutt og kritisk sykdom hos barn og unge – begrunnelser, grensearbeid og kompetanser». Sykehussosionomen har et særlig ansvar for å fremheve samspillet mellom helse og sosiale og psykososiale faktorer. En slik rolle krever artikulering av kunnskap og praksis begrunnet ut fra sosialt arbeids kunnskapsbase. Denne avhandlingen retter oppmerksomhet mot jurisdiksjonelle prosesser som foregår på arbeidsplassen.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk