Jan Tøssebro

Om foredragsholderen

Jan Tøssebro er dr. polit. i sosiologi og professor i sosialt arbeid ved NTNU fra 1997. Hans primære forskningsinteresse er samfunnsvitenskapelige problemstillinger knyttet til funksjonshemming, særlig slike som er i skjæringspunktet mot politikk. Dette inkluderer spørsmål som avvikling av institusjoner, en inkluderende skole, familier med funksjonshemmete barn, levekår og tilknytning til arbeidslivet.

Jan har også sittet i flere offentlige utvalg knyttet til politikken om funksjonshemmete, som Manneråkutvalget, Syseutvalget, og Graverutvalget. Han var leder av Statens Råd for Funksjonshemmede fra 2003-2007 og medlem av Likestillings- og diskrimineringsnemda fra 2008-2012.

Han har vært direktør ved NTNU Samfunnsforskning fra 2014 og fram til 2018. Foto: NTNU

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk