Jon Arild Johannessen

Om foredragsholderen

Jon-Arild Johannessen er professor i ledelse ved Høyskolen Kristiania. Hans forskningsområder er kunnskapsledelse, innovasjon og endringsledelse. Johannessen har en høy forskningsaktivitet og er an publiserer jevnlig i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Han har tidligere utgitt flere bøker innenfor hans forskningsfelt. Foto: Høyskolen Kristiania

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk