Kari Høium

Førstelektor Oslo met

Kari Høium

Om foredragsholderen

Kari Høium er førstelektor på vernepleierutdanningen, Institutt for adferdsvitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun er utdannet vernepleier og har hovedfag i helsefag fra Universitetet i Oslo. Hun jobber med fagområdene relasjonelle ferdigheter, kommunikasjon og veiledning både på bachelornivå og på ulike videreutdanninger ved OsloMet. Hun har bidratt til ulike samarbeidsprosjekter med praksisfeltet, og til utvikling av ulike læremidler og publikasjoner på fagfeltet.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk