Kathryn Mannix

Om foredragsholderen

(EN) Dr. Kathryn Mannix has spent her medical career working with people who have incurable, advanced illnesses. Starting in cancer care and changing career to become a pioneer of the new discipline of palliative medicine, she has worked in teams in hospices, hospitals and in patients’ own homes to deliver palliative care, optimising quality of life even as death is approaching. Having qualified as a Cognitive Behaviour Therapist in 1993, she started the UK’s (possibly the world’s) first CBT clinic exclusively for palliative care patients, and devised ‘CBT First Aid’ training to enable palliative care colleagues to add new skills to their repertoire for helping patients.

Kathryn has worked with many thousands of dying people, and has found their ability to deal with illness and death both fascinating and inspirational. She believes that a better public awareness about what happens as we die would reduce fear and enable people to discuss their hopes and plans with the people who matter to them.

(NO) 

Dr. Kathryn Mannix har brukt sin medisinske karriere på å jobbe med mennesker som har uhelbredelige, avanserte sykdommer. Hun startet i kreftomsorgen og endret karriere for å bli en pioner innen palliativ medisin, og hun har jobbet i team på hospice, sykehus og i pasientenes egne hjem, for å levere palliativ behandling, og optimalisere livskvaliteten selv når døden nærmer seg. Etter å ha kvalifisert seg som kognitiv atferdsterapeut i 1993, startet hun Storbritannias (muligens verdens) første CBT-klinikk eksklusivt for palliative pasienter, og utviklet 'CBT First Aid'-opplæring for å gjøre det mulig for kolleger i palliativ omsorg å legge til nye ferdigheter til repertoaret deres for å hjelpe. pasienter.

Kathryn har jobbet med mange tusen døende mennesker, og har funnet deres evne til å håndtere sykdom og død både fascinerende og inspirerende. Hun mener at en bedre offentlig bevissthet om hva som skjer når vi dør, vil redusere frykt og gjøre det mulig for folk å diskutere sine håp og planer med menneskene som betyr noe for dem.

Foto: https://www.kathrynmannix.com/

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk