Kjetil Frøyland

Om foredragsholderen

Kjetil Frøyland er sentral Forsker innen arbeids- og velferdsfeltet i Norge. Han er udannet sosiom og har doktorgrad i sosialt arbeid. Til daglig arbeider han som Forsker 1, ved OsloMet, men han har arbeidet både som praktiker og byråkrat med arbeidsmiljø, arbeidsinkludering av utsatte grupper, og rusmiddelforebygging. Foto: Oslo Met

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk