Kjetil Frøyland

Forsker I

Kjetil Frøyland

Om foredragsholderen

Kjetil Frøyland er sentral Forsker innen arbeids- og velferdsfeltet i Norge. Han er udannet sosiom og har doktorgrad i sosialt arbeid. Til daglig arbeider han som Forsker 1, ved OsloMet, men han har arbeidet både som praktiker og byråkrat med arbeidsmiljø, arbeidsinkludering av utsatte grupper, og rusmiddelforebygging. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk