Krokeide VGS

Om foredragsholderen

På Krokeide videregående skole tilbyr devideregående opplæring for personer med lærevansker eller psykiske/fysiske utfordringer. De tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring og et tverrfaglig støtteapparat med erfarne ansatte som hjelper elevene med å fullføre utdanningen. Alle elevene på Krokeide videregående skole har det til felles at de har dokumentert behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Ingen skiller seg ut.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk