Lars Mehlum

Om foredragsholderen

Lars Mehlum er professor ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging

Mehlum har hatt mange norske og internasjonale lederverv, blant annet som president for organisasjonene International Association for Suicide Prevention, International Academy of Suicide Research, og European Society for the Study of Personality Disorders, samt vært visepresident for International Society for the Study of Personality Disorders. Han har også vært leder for Institutt for Psykiatri ved Universitetet i Oslo samt overlege ved Kontoret for katastrofepsykiatri.

Han er grunnlegger og tidligere leder for Norsk forening for Dialektisk Atferdsterapi, han var med å grunnlegge International Association for Dialectical Behaviour Therapy (IADBT) i 2021 og han grunnla i 1999 Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE) sammen med Kari Dyregrov og Nils-Petter Hauge.

Mehlum har vært rådgiver for nasjonale strategier for selvmordsforebygging i en rekke land slik som Kina, USA, Tyskland og Danmark, og har vært sentral i utvikling av norske strategier for selvmordsforebygging. Han har også arbeidet mye med selvskadig og forebygging av selvskading. Mehlum har mottatt flere norske og internasjonale priser for sitt arbeid.

Foto: UIO

 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk