Lars Roar Frøyland

Om foredragsholderen

Lars Roar Frøyland er forsker II ved NOVA, tilknyttet Seksjon for ungdomsforskning. Han inngår der i Voldsprogrammet, en tiårig forskningssatsing finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Frøyland har en doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Oslo med en avhandling om unge voldsutøvere og en mastergrad i sosiologi.

Han arbeider primært med spørsmål rundt vold og overgrep, både i familien og blant jevnaldrende, samt kriminalitet og problematferd blant ungdom. Han har ledet prosjekter om tidstrender i voldserfaringer, konsekvenser av slike erfaringer for voksenlivet, digitale seksuelle overgrep mot barn og unge og holdninger til straff i den norske befolkningen. Hans seneste publikasjoner omhandler temaer som vold og seksuell helse, digitale seksuelle krenkelser, vold og trakassering i idretten, festrelaterte overgrep blant ungdom og trender i problematferd.

Frøyland har lang erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av kvantitative data, og har blant annet ledet datainnsamlingen i UngVold 2023 og vært involvert i arbeid med store undersøkelser som Ungdata, Ung i Norge og International Civic and Citizenship Education Study.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk