Leoul Mekonen

Om foredragsholderen

Leoul Mekonen er studieleder i Seksjon for kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, og driver undervisning innenfor temaet helse- og sosialt arbeid med etniske minoriteter. Leoul underviser også ved spesialistutdanningen om terapeutisk arbeid med barn og unge med annerledes etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn.

Kompetanse

Leoul har kompetanse innen etniske minoriteter, fattigdom, psykososialt arbeid med asylsøkere og flyktninger, og kulturkompetanse. I tillegg til å være studieleder i RBUP er han timelærer ved flere høgskoler i Norge, hvor han underviser i temaer som angår: etnisitet i barnevern, interkulturell kommunikasjon og bruk av tolk, og vold i nære relasjoner. Før Leoul begynte i RBUP jobbet han som miljøterapeut i oppsøkende sosialt arbeid ved Uteseksjonen i Oslo kommune. I tillegg har han diverse erfaring i arbeid med barn og unge med minoritetsbakgrunn. Leoul jobber i Seksjon for tjenestestøtte og kurs og er særlig opptatt av kompetanseheving i kulturkompetanse og kultursensitivitet i helse- og sosialt arbeid med innvandrere og flyktninger.

Bakgrunn

Leoul er sosionom (HiO) og utdannet tolk (UiB). Han har også en mastergrad i helsefremmende og forebyggende arbeid fra Høgskolen i Gjøvik.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk