Malin Lövgren

Om foredragsholderen

Malins forskningsområde omhandler barnefamilier som lever med alvorlig sykdom eller som har mistet et familiemedlem (forelder/barn/søsken). Det påvirker dermed både omsorgen for alvorlig syke foreldre og omsorgen for alvorlig syke barn og deres familier. En stor del av forskningen går ut på å utvikle, evaluere og implementere ulike typer støtte til disse familiene eller individuelle familiemedlemmer. Forskningen dreier seg først og fremst om kommunikasjon om sykdom og omsorg, sorg, vanskelige samtaler mellom omsorgspersoner og familie og innad i familien (f.eks. knekksamtaler og samtaler med syke barn og barns pårørende om prognose). Barn som pårørende er en sentral del av Malins forskning hvor barnets egen stemme og medvirkning tas i betraktning. Malin bruker blandede tilnærminger og gjør både observasjonsstudier og intervensjonsforskning, også med fokus på implementering i klinisk praksis. All forskning er klinikknær og utføres i nært samarbeid med klinikken og de berørte familiene.

Malin er klinisk knyttet til barnehjemshelsetjenesten (Sykehustilknyttet Advanced Children's Health Care in the Home, SABH) ved Astrid Lindgrens barnesykehus, Karolinska Universitetssykehuset, hvor hun jobber som forsknings- og omsorgsutviklingssjef.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk