Om foredragsholderen

Magerøy er utdannet sykepleier. Hun har mastergrad i helsefremmende arbeid, og er stipendiat innen kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten.  Etter flere års erfaring fra arbeidshelse og sykefraværsoppfølging i arbeidslivet, er hun særlig opptatt av leders rolle og mulighet til å følge opp ansatte i sykemelding. Hun er en svært kompetent foredragsholder. 

Malin kan eksempelvis snakke på fagdag/lederdag om følgende:

  • Rådgivning i organisasjonsavdeling i kommune - kjenner kommunal setting godt.
  • Har fordypning i master var organisasjon, ledelse og helsefremmende arbeidsplasser.
  • Lang erfaring fra HMS-arbeid i industri og offentlig sektor, med fokus på systematisk og organisatorisk arbeid.
  • Jobber mye med rådgivning, utviklingsarbeid, helsefremmende arbeidsplasser, lederstøtte/opplæring og kontinuerlig forbedring.
  • doktorgradsprosjektet med fokus på ledelsesperspektivet på det doble ansvaret innen HMS, kvalitet og pasientsikkerhet i kommunehelsetjenesten, samt hvordan kommuneledelsen og politikere etablerer system og verktøy slik at dette arbeidet kan følges opp ute i virksomhetene.
  • Erfaring fra undervisning og kurs om psykososialt arbeidsmiljø, kommunikasjon, nærvær/fravær, konflikthåndtering og endring ute i virksomhetene.
  • Har hatt mange prosessoppdrag innen arbeidsmiljø.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk