Marianne Vinjevoll

Om foredragsholderen

Marianne Vinjevoll ble utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2004, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi. 

Marianne har en bred erfaring fra arbeid med relasjonelle traumer, alvorlige livstruende hendelser og ulike sorgreaksjoner. 

Hun har kompetanse knyttet til ulike terapeutiske tilnærminger i møte med klienter som har relasjonelle og komplekse traumeopplevelser, og har videreutdanning i EMDR og behandling av dissosiasjon og kronisk traumatiserte pasienter. 

Et særlig kompetanseområde er ivaretakelse av familiemedlemmer og kolleger etter akutte, traumatiske hendelser. Især har hun mye erfaring med behandling av symptomer på posttraumatisk stresslidelse, og har jobbet både med grupper av innsatspersonell, hjelpearbeidere og enkeltpersoner.

Marianne har videreutdanning i AEDP som er en emosjons- og opplevelsesbasert metode. I terapien har hun fokus på å møte klientene med utgangspunkt i deres behov, og på å skape en trygg relasjon som bereder grunnen for et felles arbeid mot klientens vekst og bedring. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk