Ole I. Iversen

Om foredragsholderen

Ole har en doktorgrad i ledelse og er utdannet cand. polit. med hovedfag i psykologi, ingeniør og bedriftsøkonom. Med både en akademisk forankring og lang praktisk erfaring er han opptatt av hvordan forskning og nyere viten kan omformes til nyttige tiltak som lederekan iverksette i hverdagen.

Iversen er spesielt opptatt av kvalitet innenfor rekruttering og seleksjon, men også innenfor personalområdet generelt. Gode målinger både på individnivå og organisasjonsnivå er et viktig beslutningsgrunnlag.Evaluering av godt lederskap, samt måling av gode prestasjoner er også et sentralt område for meg. Gode ledere leverer resultater, men hva kjennetegner egentlig de lederne som vanligvis oppnår gode resultater? Og kan disse kompetansene måles og utvikles?

I april 2015 ble han tildelt Konsulentprisen/Juryens pris for "sitt mangeårige arbeid med kvalitetssikring av prykologiske tester og rekrutteringsprosesser i Norge". Foto: Handelshøyskolen BI

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk