Ragnhild Kverneland

Om foredragsholderen

Ragnhild Kverneland har omfattende erfaring med rådgivning og prosedyre innen fagområdet barnerett som omfatter barnevernssaker og barnefordelingssaker (foreldretvister). Hun har siden 1999 vært innleid kommuneadvokat i en rekke kommuner knyttet til barnevern og helserett. Hennes råd er preget av en høy etisk standard med særlig fokus på å løse sakene til klienten og barnas beste.

Fra sin praksis som forhandlingssjef og advokat i fagbevegelsen har hun lang erfaring med både kollektiv og individuell arbeidsrett, og har opparbeidet seg god kompetanse innen forvaltningsrett.

Kverneland holder seg faglig oppdatert bl.a. gjennom undervisning for kommuner og organisasjoner, sensoroppdrag på Oslo Met og på juridisk fakultet. Hun har også veilederoppdrag innen barnevern på juridisk fakultet. Kverneland underviser i temaene barnevernrett, barnerett og forvaltningsrett med særlig vekt på reglene om taushetsplikt og opplysningsplikt, helserett og yrkesetikk. Hun har i en årrekke vært den faste juridiske foreleseren på Psykologforeningens sakkyndigopplæring.

I sitt virke som advokat er Kverneland tydelig, effektiv og løsningsorientert. Hun har et særlig engasjement i saker knyttet til barn. Foto: Advokatfirmaeth Dehn

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk