Randi Eikeland

Om foredragsholderen

Randi Eikeland er nevrolog og forsker ved Sørlandet sykehus, og leder av nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer. Hun er professor i medisin og er også ansatt ved institutt for helse og sykepleievitenskap ved Universitetet i Agder. Forskningen hennes er konsentrert rundt infeksjoner og inflammasjon i nervesystemet, med fokus på prognose inkludert pasientrapporterte utkommer, nevrologiske, nevropsykologiske og nevropsykiatriske følgetilstander. Hun har klinisk erfaring innenfor flere medisinske felter, særlig innenfor nevrologi. Hun har bred ledelseserfaring. Hun deltar i multisenterforskning nasjonalt og internasjonalt, og er medlem av brede nasjonale og internasjonale forskernettverk. Hun publiserer i anerkjente internasjonale og nasjonale tidsskrifter, og har også bred  populærvitenskapelig formidlingserfaring. Hun har også omfattende erfaring med å skrive forskningssøknader, forskningsrapporter og fagfellevurderinger.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk