Vibeke Lohne

Om foredragsholderen

Vibeke Lohne er professor i sykepleie og forsker på håp hos pårørende. Lohne har arbeidet som sykepleier på nevrokirurgisk avdeling og har vært ansatt i høgskolen som høgskolelærer, førstelektor og førsteamanuensis. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og vært medforfatter i flere lærebøker. Hennes forskning har dreid seg om håp og verdighet som sentrale fenomener i sykepleie. For tiden har hun et særlig søkelys på pårørende i forskningen sin. Foto: Marit Christensen, HiOA

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk