Yngvild Haukeland

Om foredragsholderen

Yngvild er prosjektmedarbeider i Søskenprosjektet og jobber med implementering og videreutvikling. Dette innebærer at hun har en aktiv rolle i planlegging av implementeringen av SIBS, er ansvarlig for etablering av nettverk for tjenesteytere og forskere som jobber med søsken som pårørende og at hun jobber med implementeringsforskning. Yngvild var doktorgradsstipendiat fra 2014-2017 hvor hun var deltakende i utviklingen av SIBS.  Hennes kjerneområde, som hun også skrev phd om, er søskens emosjonelle opplevelser og emosjonell foreldre-barn kommunikasjon. Yngvild er utdannet psykolog og har erfaring fra psykisk helsevern med voksne, hun har også jobbet som klinisk psykolog med voksne og jobbet klinisk med flyktninger i asylmottak. Videre har hun erfaring fra arbeid med familier til mennesker i alle aldre med sjeldne diagnoser. Nå jobber hun som fagkoordinator – barn som pårørende hos organisasjon Voksne for barn. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk