Bjarte Ramstad

Om foredragsholderen

Bjarte er rektor ved Trudvang skole, og ha sannsynligvis Norgesrekord i antall miljøterapeuter ansatt pr. elev. 

Rektor startet tilsetting av miljøterapeuter for ti år siden, da han slo sammen assistentstillinger i skolen og SFO til minimum 80 prosent stillinger. Hver gang en assistent sluttet, søkte han etter folk med treårig høgskoleutdanning. Han oppdaget at det ikke kostet så mye mer å ansette miljøterapeut.

For 20 timer med assistent kan han få 18 timer med miljøterapeut.

Skolen har en høy andel elever med vedtak om spesialpedagogisk hjelp, cirka ti prosent. Dette gjør det også mulig å ha så mange miljøterapeuter. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skriver sakkyndige vurderinger om timetallet en elev skal ha med henholdsvis spesialpedagog og assistent. Dette følger vi, men har erstattet assistentene med høgskoleutdannede fagpersoner, forklarer Ramstad.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk