Irina Engeness

Om foredragsholderen

Irina er prosjektleder for AI4AfL, et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold, Høgskulen i Volda, Halden kommune og Hypatia Learning AS. Sammen skal de gjennomføre prosjektet «Kunstig intelligens for vurdering for læring for å styrke læring og undervisning i det 21. århundre». Irinas forskningsinteresser innen HiØs PhD-satsing er på Det Digitale Samfunn relateres til læring og undervisning med digital teknologi og i nettbaserte omgivelser. En viktig satsing framover i grunn- og høyere utdanning er å utvikle læreres profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) og digital identitet, kvalitetsikre pedagogisk bruk av digital teknologi for å legge til rette for mer varierte undervisningsformer som stimulerer læring og danning av en mangfoldig studentgruppe. Hun er interessert å studere lærings- og undervisningsformer med digital teknologi og i digitale omgivelser (MOOCs og nettbaserte kurs), struktur og pedagogisk design av nettbaserte kurs for å fremme læring og utvikling av de lærende.  Jeg er også interessert å studere hvordan utvikler lærerstudenter og lærere profesjonsfaglig digital kompetanse og utvøver den i praksis. Er hovedveileder til PhD kandidat i prosjektet: Learning and Teaching in the ICTPED MOOC: Implications for design and further improvements. 

Foto: HiØ Ann-Kristin Johansen

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk