Marianne Tevik Singstad

Om foredragsholderen

Marianne er Førsteamanuensis i helsevitenskap (barnevern) med PhD i klinisk medisin ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU- Midt Norge) ved NTNU.

Hovedfokus i hennes arbeid er undervisning, prosjektarbeid og forskning rettet mot barn- og unges utvikling og utviklingspsykologi, tidlig innsats, skolens psykososiale miljø, ungdomsårene og  identitetsutvikling, barnevern og barneverninstitusjoner, sosial støtte og sosiale nettverk. 

Marianne er blant annet prosjektleder i SoVei-prosjektet (sosialveiledning i skolen), hvor vi ønsker å utvikle en arbeidsmodell og en digital nettressurs for sosialfaglige ansatte i skolen. Strukturering og systematisering i bruken av sosialfaglige ansatte i grunnskolen vil legges opp slik at det gagner både elevene, lærerne og andre yrkesgrupper i skolen, samt styrker kommunens tidlige innsats og tverretatlige samarbeid rundt barn og unge.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk