Sidsel Tveiten

Professor

Sidsel Tveiten

Om foredragsholderen

Sidsel Tveiten er sykepleier og professor i helsefremmende arbeid. Hun er ansatt ved OsloMet- storbyuniversitetet. Sidsel har skrevet flere bøker om veiledning og helsepedagogikk. Hennes fag- og forskningsområde er empowerment, helsepedagogikk, kommunikasjon og veiledning av fagfolk og brukere med særlig vekt på brukermedvirkning.

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk