Yngve Lindvig

Om foredragsholderen

 Yngve Lindvig er utdannet pedagog og daglig leder av LearnLab. Lindvig er opptatt av at pedagogikk må komme før teknologi, og at i en kompetansebasert læreplan er det viktig at elevene får vise kompetanse, ikke bare produsere målbare resultater. LearnLab er nå inne i en prosjektperiode for å finne ut av hvordan de best kan bruke KI for vurderingsarbeidet av elvene. 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk