Torill Fjæran-Granum

Om foredragsholderen

Torill Fjæran-Granum grunnla SPISS i 2000 og har siden 2007 jobbet 100 prosent i virksomheten. Hun har jobbet innen autismefeltet i ulike sammenhenger siden 1986. Torill er grunnutdannet førskolelærer og har en mastergrad i spesialpedagogikk spesialisert på autismespektertilstander. Torills spesialområder hos SPISS er ungdom og voksne med ASD, herunder par-samtaler, empowerment, tilrettelegging i fht skole, arbeid og bolig, samt kommunikasjon, sosiale ferdigheter og psykoedukasjon. Hun arbeider mye med fokus på skolevegringsproblematikk og blir ofte brukt som veileder hos familier av barneverntjenesten. Torill har også ansvar for driften av SPISS Forlag og har det administrative ansvaret i SPISS. Foto: Spiss

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
 
Lukk