Geir Johan Hansen

Seniorrådgiver
Tilgjengelig for booking!

Geir Johan Hansen

Om vår ekspert

Geir Johan arbeider med tjenesteutvikling og innovasjon innen helse og velferd, og utvikling av heltidskultur. Han er fagansvarlig for K-LEAN, og har gjennomført et stort antall oppdrag innen ledelse og organisasjonsutvikling. Geir Johan har solid erfaring som prosessveileder og har erfaring fra oppdrag i hele kommunesektoren. Han er fast foreleser på høyskole og universitet innen fagområdene profesjonsetikk, psykososialt arbeidsmiljø, kvalitet og ledelse.

Geir Johan har fagutdanning som sykepleier, med videreutdanning i eldreomsorg. Han har videre bred utdanning innen organisasjons- og ledelsesfag, i tillegg til utdanning i kommunal planlegging og regional utvikling. Han har også studert innovasjon ved NTNU. Geir Johan har 20 års ledererfaring fra kommunal sektor fra mellomledelse til toppledelse, hovedsakelig innen helse og omsorgssektoren. Arbeidserfaringen strekker seg fra ambulansesjåfør og pleiemedhjelper, sykepleier i intensivavdeling, avdelingsleder, organisasjonskonsulent, kommunalsjef, og rådgiverstilling med ansvar strategi og utvikling. Han har arbeidet i KS-Konsulent som rådgiver siden 2008. 

Gjennom Fagfokus kan Geir Johan bestilles til oppdrag innen følgende tematikk: 

  • Hvordan utvikle en organisasjon som som fremmer innovasjon og nytenking. 
  • Hvordan utvikle en heltidskultur. 
  • Bruk av K-LEAN i offentlig administrasjon 

Følgende kan være aktuelt: 

  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestiiling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk