Kåre Hagen

Professor
Tilgjengelig for booking!

Kåre Hagen

Om vår ekspert

Kåre Hagen er leder ved Senter for velferds- og arbeidslivs-forskning ved Oslo Met. Han var leder av NOVA og har sittet i regjeringens eksepertutvalg for vurdering av private helsetjenester, samt flere ulike utvalg og  prosjekter innen offentlig forvaltning. 

Han har ledet forskning og utviklingsarbeid på en rekke områder innen velferdsfeltet fra innovasjon og velferdsteknologi til privatisering og inkluderende arbeidsliv. I tillegg er han en dyktig formidler som evner å gjøre om forskingsresultater til praktiske råd om endring. 

Gjennom Fagfokus kan Kåre bestilles til oppdrag over kortere eller lengre tid innen følgende tematikk og fagområder:

  • Når ny teknologi møter gammel organisering. 
  • Inkludering i arbeidslivet
  • Offentlig-privat samarbeid på velferdsområdet
  • Ny teknologi i omsorgstjenestene
  • Veiledning til kommuner om samarbeid mellom private og offentlige tjenestetilbud.

Følgende kan være aktuelt: 

  • Fagdager for kommuner og organisasjoner (fysisk og digitalt)
  • Veiledning av faggrupper
  • Webinar 

Priser på forespørsel

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk