Ole Greger Lillevik

Dosent
Tilgjengelig for booking!

Ole Greger Lillevik

Om vår ekspert

Ole Greger Lillevik er forfatter og Dosent ved Norges arktiske universitet UiT Narvik. Han har bakgrunn som psykiatrisk sykepleier, og har arbeidet med forskning og undervisning siden 2001. I 2009 ble han tilsatt ved Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Ole er en kapasitet på forebygging av vold, konflikthåndtering og vanskelige relasjoner.

Ole Greger kan leies til veilednings- og rådgivingsoppdrag innen følgende problemstillinger: 

·         Miljøterapeutisk arbeid i møte med vold og aggresjon

·         Forebygging av vold og trusler i skolen

·         Traumeforståelse og traumebevisst omsorg

·         Miljøterapi - hvordan kan organisasjonen få det beste ut av miljøterapien?

·         Personlig kompetanseutvikling som en sentral del av miljøterapien

Følgende kan være aktuelt: 

·         Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis

·         Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis

·         Bestiiling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk