Solveig Høegh-Krohn

Gestaltterapeut, foredragsholder, kursleder
Tilgjengelig for booking!

Solveig Høegh-Krohn

Om vår ekspert

Solveig er fagansvarlig for Motiverende Intervju ved Høgskolen i Hedmark, og har undervist i Motiverende Intervju siden 2007. Hun er medlem av det internasjonale MI-nettverket MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers), et nettverk for MI-trenere som ivaretar og deler kompetanse mht opplæring og kursvirksomhet. Solveig Høegh-Krohn har fra 2007-2013 hatt ansvar for opplæring av fengselsbetjenter og friomsorgsansatte i Motiverende Intervju ved Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS)

Utdannelse: Solveig Høegh-Krohn er utdannet ved universitet i Oslo, der hun tok en master i Peace & Conflicts-studies, i tillegg til at hun er utdannet Gestaltterapeut (MNGF) ved Norsk Gestaltinstitutt.

Gjennom Fagfokus kan Solveig bestilles til oppdrag rundt organisasjoner som bruker Motiverende Intervju. 

  • Gjennomføring av samtaler med personalet ved bruk av motiverende intervju.
  • Samtaler som fører til endring. Hvordan hjelpe andre å gjøre endringer i livet sitt. 
  • Veiledning for din organisasjon digitalt på timesbasis
  • Bestilling av oppdrag til din organisasjon (på stedet) på dagsbasis
  • Bestiiling av fagdag(er) digitalt eller fysisk

Priser på forespørsel 

Sikre deg eksklusiv adgang til siste nytt, tilbud og rabatter!

Velg minimum én interesse:
Lukk